V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VACEK, Petr

Petr VACEK (* 1. 1. 1965 Slaný)  – herec; bývalý manžel Dany Orenbergerové, současný manžel herečky Jiřiny Mencákové (* 1980). Pochází z rodiny lékařky a vědce. Jako gymnazista uvažoval o studiu medicíny, ale nakonec se rozhodl pro herectví, které absolvoval na DAMU (1987). Jednu sezonu strávil v angažmá Divadla Vítězného února v Hradci Králové a od roku 1988 je členem Studia Ypsilon (Amerika, Mozart v Praze, Hlava Medúzy, Bůh, Prodaná nevěsta, Rusalka). Ve filmu se poprvé objevil v epizodní chlapecké roličce dětské hudební komedie O. Lipského Ať žijí duchové! (1977). Z jeho dalších, spíše ojedinělých hereckých příležitostí před film. kamerou vyniká postava protivného a poťouchlého floutka Milouše ve Věrčákově adaptaci Jirotkova humoristického románu Saturnin (1994) a jeho rozšířené tv. verzi. Na plátně se objevil ještě ve vedlejších úlohách feťáka v Soukupově kriminální komedii Kamarád do deště II – Příběh z Brooklynu (1992), úředníka imigračního úřadu v Michálkově kafkovském dramatu Amerika (1993), tuberkulózního pacienta Vendy Bendy v Jirešově dramatu Učitel tance (1994), nesmělého cukrářského učně Vilíka v psychedelické komedii O. Schmidta Eliška má ráda divočinu (1999), homosexuálního asistenta režie Matěje v kontroverzní tragikomedii V. Chytilové Vyhnání z ráje (2001), zastřeleného návštěvníka baru Kennyho Mattela v Marhoulově detektivní parodii Mazaný Filip (2003) a vězně v Nikolaeově milostném dramatu z komunistického vězení 50. let Kousek nebe (2005). Mediální tvář z něj učinila postava biologa Tomáše Jordána v tv. seriálu Ulice (2005–10). Už předtím však hrál v několika tv. filmech (Gobseck, 1985; Útěk ze seriálu, 1988), pohádce (Jak se Matěj učil čarodějem, 2000), ale především v seriálech (Rozpaky kuchaře Svatopluka, 1985; Zlá krev, 1986; Pražský písničkář, 1997; Druhý dech, 1988; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Hříchy pro pátera Knoxe, 1992; O zvířatech a lidech, 1993; Zdivočelá země, 2001 aj.). S M. Dejdarem moderoval zábavný pořad Na vlastní nebezpečí a už téměř deset let uvádí dětský pořad ČT Pomáhejme si, zaměřený na soužití handicapovaných a zdravých dětí. Vedle herectví se věnuje překladatelské a tlumočnické práci z angličtiny, literární tvorbě a div. režii (v divadle Bijásek režíroval svou vlastní adaptaci Dona Quijota) a zpěvu v židovském pěveckém sboru Mišpacha. Angažuje se v ekologickém hnutí Greenpeace a od roku 2001 spolupracuje s občanským sdružením Letní dům, pomáhajícím dětem z dětských domovů.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!