V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

URBÁNEK, Karel (1)

Karel (1) URBÁNEK (* 1. 11. 1881 Oslavany, okres Brno-venkov, † 26. 12. 1945 Brno)herec a divadelní režisér; manžel herečky J. Urbánkové. Základy herectví si osvojil u K. Želenského a roku 1905 nastoupil profesionální dráhu, nejprve u cestujících div. společností (mj. Jan Blažek) i u stálých scén (Divadlo v Národním domě v Moravské Ostravě). Roku 1915 se stal členem činohry Českého národního divadla, respektive Zemského divadla v Brně, jemuž sloužil až do roku 1938. Tvůrčí schopnosti, které se na jevišti projevily zejména v desetiletí po 1. světové válce, vyzkoušel také dvakrát před kamerou. Se svou chotí hrál rodiče titulnímu hrdinovi (B. Pražský-Bardon) v němé komedii P. Pražského Pepánek Nezdara (1923). K filmování se manželé znovu dostali (opět společně) až ve zvukovém období jako představitelé vedlejších rolí v dětském dobrodružném příběhu Miloše Wasserbauera Ztratila se Bílá paní (1937). Tentokrát ale netvořili pár: Urbánek hrál majitele starého zámku Hornovského a jeho žena majitelku střelnice Paličkovou.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!