V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ULRYCH, Bedřich

Bedřich ULRYCH vl. jm. Uldrych (* 17. 10. 1914 Slaný, okres Kladno, † 199?)herec. Divadlu se začal profesionálně věnovat za protektorátu na pražských jevištích (Nové divadlo, Švandovo divadlo, Intimní divadlo, Divadlo Práce). Po válce vystřídal další scény (např. Rozmarné divadlo, Divadlo města Žižkova), z nichž nejdelší období strávil v karlínském Hudebním divadle (1948–63) a Národním divadle (1964–75), kde byl nápovědou. Ve filmu hrál jen v bezejmenných epizodkách: poslíček (Katakomby, 1940), kaplan (Pohádka máje, 1940), host (Zlaté dno, 1942), úředník (Florenc 13,30, 1957), průvodce (Valčík pro milión, 1960), příslušník SNB (Prosím, nebudit, 1962) a profesor (Starci na chmelu, 1964). Na obrazovkách ho mohli diváci vidět mj. v tv. inscenaci Královský gambit (1974) a normalizačních seriálech Muž na radnici (1976) a Inženýrská odyssea (1979). Jeho hlas zachytily i rozhlas, když mj. s O. Novým nahrál Mam'zelle Nitouche (vyšlo 2008 na zvukových nosičích). 

 

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!