V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ULLRICHOVÁ, Šárka

Šárka ULLRICHOVÁ (* 10. 12. 1974 Turnov)  – herečka; neteř divadelní dramaturgyně a překladatelky Darii Ullrichové (* 1949). K herectví tíhla už od dětství. Všechny její zájmy (závodní tancování, lyžování, recitační a pěvecký kroužek, gymnastika a hlavně působení v ochotnickém souboru GIO pod vedením film. režisérky Věry Šimkové-Plívové) byly spontánní přípravou na talentové zkoušky na DAMU, kde se hned po ukončení semilského gymnázia stala posluchačkou katedry herectví. Po absolutoriu (2000) byla nejprve jednu sezonu členkou libereckého Divadla F. X. Šaldy (Peer Gynt, Maloměšťácká svatba, Ostře sledované vlaky, Hrdina západu) a od roku 2002 již působí v Praze, kde v jevištní práci pokračuje bez trvalého angažmá na malých div. scénách: CD 94 (Jak je důležité míti Filipa), Nosticova divadelní společnost (Broučci), Divadlo U hasičů (Lekce lásky) a Divadlo Radka Brzobohatého (Barmanky, Bóží dopuštění). Věnovala se i moderování na Rádiu Kiss a v ČT (pořad GamePage). Její prvky krůčky před kamerou jsou spojeny s dívčími rolemi ve filmech V. Plívové-Šimkové o dětech a mládeži Nefňukej, veverko (1988), Houpačka (1990) a Artuš, Merlin a Prchlíci (1995). Na plátnech kin se posléze objevila v menší postavě sestry záchranné služby v komedii D. Kleina Jak básníci neztrácejí naději (2003) a mihla se též v komedii V. Chytilové Hezké chvilky bez záruky (2006). Úspěšnější se zatím zdá být její spolupráce s televizí, kde začínala v pohádkách (Kouzelnice, 1997; O třech ospalých princeznách, 1998; Tom v kozí kůži, 1999; O svatební krajce, 2003) a v posledních letech ji diváci vídají zejména v seriálech (Hříchy pro diváky detektivek, 1994; Dům poslední radosti, 1996; Strážce duší, 2004; Pojišťovna štěstí, 2004; To nevymyslíš!, 2005–06; On je žena!, 2005 či Škola Na Výsluní, 2006), když nejvíce upoutala jako problematická matka malého Františka, která se díky drogám stane HIV pozitivní, v nekonečném seriálu Ulice (2005–10). Zahrála si ale i v tv. filmech (Nadměrné maličkosti: Muž, kterého chtějí, 2004). Své problémy s drogovou závislostí odhalila ve 13. komnatě Šárky Ullrichové (2008).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!