V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

UHLÍŘ, Radomil

Radomil UHLÍŘ (* 10. 4. 1957 Pardubice)  – performer, herec, hudebník, básník, malíř a moderátor. Zanechal vysokoškolská studia a absolvoval hereckou výuku u profesora I. Vyskočila na pražské Lidové konzervatoři (1982–86). Od počátku 80. let patří nejen impozantním zjevem (mohutná robustní postava s vousatou tváří a jurodivým výrazem v očích) a svérázným projevem, ale i šířkou uměleckých aktivit k nepřehlédnutelným figurám pražské alternativní scény – hudební i divadelní. Spolupracoval s volnými div. sdruženími (s J. Duškem v autorsko-improvizační Vizitě, stálý host souborů z okruhu Pražské pětky) a jako pěvecký samorost a autor textů profiloval tvorbu různých rockových a jazzových kapel (Ultrapunk, Dvouletá fáma, Ženy). Od roku 1990 je frontmanem formace Kvartet Dr. Konopného, kde surrealisticko-dadaistické vize, které interpretuje svébytným přednesem, provází instrumentálními hudebními improvizacemi. Hojně vystupuje ve vlastních one-man show po klubech, kavárnách či jiných podobných podnicích, ale i na výtvarných vernisážích či hudebních festivalech, které často moderuje. Do obecného povědomí se však nejvýrazněji zapsal kreacemi ve filmu, kde vytvořil řadu nepřehlédnutelných rázovitých postaviček zavalitých chlapíků, mnohdy pochybných charakterů. Před kamerou začínal pod vedením režiséra T. Vorla, v jehož amatérských i profesionálních filmech se představil jako úchylný otrapa v krátkém snímku To můj Láďa (1981), nešťastně zamilovaný traktorista v povídce Na brigádě z filmu Pražská pětka (1988), vyhazovač v diskoklubu v satirickém muzikálu Kouř (1990), psychiatr v hořké komedii Kamenný most (1996), farář Hnilička v komedii Cesta z města (2000), řeznický mistr v němé grotesce Skřítek (2005), hostinský v Gymplu (2007) a odporný „antisemitský“ novinář Jiří Skopový v politické satiře Ulovit miliardáře (2009). Postupně začali jeho originální typ využívat i další mladí režiséři. Hrál např. máničku s kazetovým magnetofonem přes rameno ve Šteindlerově hořké komedii Díky za každé nové ráno (1994), hospodského v Hřebejkově Pupendu (2003), hromotluckého gangstera s kyjem zvaného Gogo v Marhoulově parodii Mazaný Filip (2003), čerta ve Vávrově pohádce Čert ví proč (2003), překupníka Pávka v Janákově kriminální komedii Ro©k podvraťáků (2006), výčepního ve Šteindlerově komedii O život (2008) a řezníka v německé poetické komedii Absurdistán/Absurdistan (2008) režiséra Veita Helmera. Největší příležitost mu poskytl režisér Petr Nikolaev v úloze podivínského bezdomovce přezdívaného Lesní muž v adaptaci kultovní knihy Jana Pelce …a bude hůř (2007). Méně se objevuje v tv. filmech (Penziónek, 1991; Hodina klavíru, 2007), ale je vyhledávaným hercem posluchačů FAMU: Marek Epstein mu svěřil dokonce hlavní roli ve školním filmu – tragikomedii Chodec (2001) a hrál i ve studentském filmu Kouzelný most (2008) Jana Chramosty. Uhlířův tvůrčí potenciál nalezl uplatnění i v televizi (roku 1998 napsal a pro ČT režíroval hry Zkouška ohněmJasnovidně objevovat sebe sama; hrál v tv. sklepáckých inscenacích O. Trojana) a rozhlase (v letech 1995–97 bylo odvysíláno 25 rozhlasových her, na nichž se podílel jako scenárista a režisér). V letech 1998–2000 také spolupůsobil v Rádiu Limonádový Joe pod pseudonymem Josef Augustýn Zvonař. Věnuje se i výtvarné tvorbě (malba a grafika).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!