V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

UČÍK, Martin

Martin UČÍK (* 5. 12. 1955 Ostrava)  – herec a divadelní režisér. Vystudoval hudebně-dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze (1979) a vystřídal angažmá na oblastních scénách v Kladně, Ostravě a Chebu. V Praze, kde byl členem Městských divadel pražských a Divadla Komedie (1996–2002), účinkoval na Divadelních poutích (i jako autor a režisér), působil ve Volném spojení režisérů, Studiu Bouře a Náhradním divadle. Spolupracoval s O. Havelkou (Tenhleten Manhattan, Má férová Josefína). Roku 1991 založil a dosud režijně a koncepčně vede Bohnickou divadelní společnost (spoluautor projektu Centrum terapie divadlem). Od konce 70. let vytváří ve filmech menší role studentů („Marečku, podejte mi pero!“, 1976; Zrcadlení, 1977; Rytmus 1934, 1980), herců (Město mé naděje, 1978; V hlavní roli Oldřich Nový, 1980) a uniformovaných příslušníků ozbrojených složek (Hordubal, 1978; Cukrová bouda, 1980; Svítalo celou noc, 1980). Později se na plátně objevil jako třídní profesor v moralitě pro mládež Království za kytaru (1989) režisérky Drahomíry Králové, ošetřovatel psychiatrické léčebny Lumír v prvotině Pavla Marka Mrtvej brouk (1998) a jako pan Kuřil, jeden z vykutálených hrdinů satirické komedie Městečko (2003) režijního debutu herce J. Krause. Jeho účinkování v televizi je zatím spojeno hlavně se seriály (Rodáci, 1987; Šípková Růženka, 2001; Náměstíčko, 2004; Horákovi, 2006; Letiště, 2006; Kriminálka Anděl, 2008; Přešlapy, 2009). Hojně natáčí v zahraničních produkcích, mj. si zahrál v bondovce Casino Royale (2006).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!