V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TÝBLOVÁ, Veronika

Veronika TÝBLOVÁ provdaná 2. Polívková (* 6. 8. 1970 Jablonec nad Nisou)  – učitelka a dětská herečka. Matka byla kardiochiruržka a otec, původní profesí novinář, pracoval po roce 1968 z politických důvodů jako kotelník a sanitář. Vyrůstala v Praze. Jako buclatou, pihatou a trochu rozjívenou žačku 2. třídy ji filmaři přímo ve škole vybrali mezi adeptky na hlavní dívčí roli do připravované moderní pohádky režiséra Oty Kovala. I když vítězkou konkursu se nakonec stala Ž. Fuchsová, ve filmu Kočičí princ (1978) si přece jen zahrála, byť jen menší postavu holčičky s prstýnkem. Vzápětí však uspěla u jiného, snad ještě náročnějšího konkursu, na jehož základě byla obsazena do jedné z ústředních postav Vorlíčkova tv. pohádkového seriálu Arabela (1980), který jí přinesl nesmírnou popularitu. Ztělesnila zde malou dcerku pana Hermanna (V. Menšík) Mařenku, věrnou kamarádku souseda i spolužáka Honzíka Majera (Ondřej Kepka), s nímž čelí různým protivenstvím nejen ve světě lidí, ale také v pohádkové říši, kam se dostávají pomocí kouzelného pláště a prstenu. Účinkování před kamerou si zopakovala ještě v několika dalších tv. titulech: v západoněmeckém válečném seriálu Kousek nebe/Ein Stück Himmel (1982), v pohádkách Potrhlá Andula (1982) a Madlenka a strašidla (1982) a ve snímku pro mládež Petra a Pavla (1983). Kariéru dětské herecké hvězdičky brzy opustila, neboť si rodiče nepřáli, aby hrála pionýrky v tendenčních a politicky exponovaných dílech. Věnovala se závodně házené a po gymnáziu vystudovala pedagogickou fakultu UK. Vyučuje na 1. stupni jedné pražské základní školy. Její medailon s názvem Veronika Týblová (2007) natočil režisér Ondřej Kepka do cyklu ČT Osudy hvězd.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!