V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TUTTER, Otto

Otto TUTTER (* 19. 1. 1920 Vídeň, † 8. 3. 1974 Praha)  – herec a inspicient. Základy hereckého řemesla sbíral za okupace u cestujících div. společností i na stálých scénách v Praze, kde po osvobození hrál v Divadle U Nováků a Divadle Voskovce a Wericha. Od roku 1948 svou jevištní činnost omezil na funkci inspicienta v souborech Divadla státního filmu (1948–51) a Ústředního divadla čs. armády, respektive Divadla na Vinohradech (1951–68). Hereckou profesi si příležitostně „osvěžoval“ i před kamerou, ale výhradně v anonymních epizodkách, z nichž jen některé mají alespoň podobu konkrétní profese: myslivec (Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář, 1949), policejní komisař (Revoluční rok 1848, 1949), americký fotolaborant (Únos, 1952), číšník (Kavárna na hlavní třídě, 1953), šlechtic (Psohlavci, 1955) a vedoucí oddělení (Einstein kontra Babinský, 1963).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!