V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TUREK, Tomáš

Tomáš TUREK (* 30. 8. 1961 Praha)  – herec. K herectví ho nasměroval kamarád z turistického oddílu, který ho přivedl nejdřív do LŠU, pak ke konkursu do Anebdivadla a nakonec i – jako studenta střední ekonomické školy – ke zkouškám na DAMU. Po absolutoriu v oboru herectví (1985) nastoupil jako stipendista do brněnského HaDivadla, kde zůstal v angažmá i po vojně další čtyři roky (Bajky o lišákovi, Guma, Ubu spoutaný). Během působení v Brně pohostinsky vystupoval v pražském Klubu Delta v představeních Volného spojení režisérů. Roku 1990 definitivně přešel do Prahy, kde hrál nejprve v obnoveném Divadle za branou II O. Krejči a od roku 1992 ve smíchovském Labyrintu (Don Juan a Faust, Škola základ života, Vražda v katedrále). Roku 1995 scénu opustil spolu s režisérkou Hanou Burešovou a několika dalšími kolegy, s nimiž – po hostování na různých pražských scénách (Dejvické divadlo, Divadlo v Řeznické) – zakotvil v Divadle v Dlouhé, k jehož hereckým oporám patří dodnes. Koncem 80. let získal první zkušenosti před kamerou v malých úlohách jak v televizi (Rozsudky soudce Ooky, 1988), tak i ve filmu (Poklad rytíře Miloty, 1989). Na plátnech kin se objevuje velmi sporadicky a jen v okrajových roličkách, např. čeledína (Kouzelný měšec, 1996), schizofrenika (Mrtvej brouk, 1998) a kritika (Po hlavě do prdele, 2006). Zatímco ho profesionální filmaři využívají minimálně, často hrál v amatérských filmech (Mrtvý les, 1990) a školních cvičeních posluchačů FAMU (Hat-Trick, 1992; Sredni Vaštar, 1995; Hukot, 1996; Casa Nostra, 1996; Otevřené dveře, 1999). Objevuje se rovněž na tv. obrazovce v inscenacích a tv. filmech (Chytit vítr, 2001; Nebe a Vicenk, 2008) i seriálech (Nemocnice na pokraji zkázy, 1999; To nevymyslíš!, 2005–06; Ordinace v růžové zahradě, 2005; Světla pasáže, 2007).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!