V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TŮMA, Stanislav

Stanislav TŮMA (* 5. 9. 1948 Praha)  – zápasník a kaskadér. Vyučil se číšníkem a zámečníkem. Jeho sportovní kariéra zápasníka ve volném stylu, soutěžícího za klub Bohemians Praha, vyvrcholila reprezentací na olympijských hrách v Mnichově 1972. Jako vrcholový sportovec rozšířil koncem 60. let řady kaskadérů FSB, s nimiž uplatňoval fyzickou zdatnost ve filmech z dávné i nedávné minulosti (Dny zrady, 1973; Osvobození Prahy, 1976; Osada Havranů, 1977; Tajemství Ocelového města, 1978; Hordubal, 1979; Božská Ema, 1979; Julek, 1979; Signum laudis, 1980; Tajemství hradu v Karpatech, 1981; Šílený kankán, 1982) i v příbězích ze současnosti (6 medvědů s Cibulkou, 1972; Cirkus v cirkuse, 1975; Temné slunce, 1980; Monstrum z galaxie Arkana, 1981; Noc smaragdového měsíce, 1984).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!