V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TUMA, Roman

Roman TUMA (* 15. 1. 1899 Praha, † 25. 10. 1933 Praha)  – herec. Profesionální div. dráhu nastoupil již roku 1915 v holešovické Uranii. Po krátkém angažmá v Plzni ho roku 1917 přijal K. H. Hilar do Městského divadla Královských Vinohrad a později do Národního divadla v Praze (1925–33), kde setrval s přestávkami (zaviněnými nervovou chorobou) až do předčasné smrti. Jako představitel mladých výtržníků, výstředníků a hloubavých nespokojenců (Rakitin v Turgeněvově Měsíci na venkově, Laertes v Hamletovi), jejichž neklidný charakter umocňoval expresivním hereckým projevem, vstoupil do služeb filmu jen dvakrát ještě v němém období (ani jeden z titulů se nedochoval). Nejprve v titulní roli smutného mnicha Řehoře z melodramatu Mnichovo srdce (1921), který natočil s vinohradskými herci F. Hlavatý. Podruhé se podřídil objektivu kamery v menší úloze Jonnyho v česko-německém dramatu s kriminální zápletkou Muž bez srdce (1923) v režii Josefa Horňáka a Franze W. Koebnera. Ve 20. letech se věnoval i uměleckému přednesu a vynikal jako recitátor veršů Jiřího Wolkera a ruských revolučních básníků.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!