V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TUČNÝ, Michal

Michal TUČNÝ (* 11. 1. 1947 Praha, † 10. 3. 1995 Praha)  – zpěvák. Pocházel z výtvarnické rodiny. Vyučil se prodavačem a poté vystudoval střední ekonomickou školu (1965). V dětství získal základní hudební vzdělání (klavír, kytara, několik let sborový zpěv na LŠU), jinak byl samouk. Ve čtrnácti letech začínal ve školním souboru s dixielandem, později prošel řadou amatérských kapel různého zaměření. Roku 1967 vstoupil do světa hudby country na 1. ročníku Porty, kde zaznamenal jako host skupiny Rangers velký ohlas. Roku 1969 se stal členem skupiny Greenhorns, od roku 1974 působil ve skupině Fešáci a od roku 1980 sklízel úspěchy s vlastní kapelou Tučňáci, jejíž činnost musel pro zdravotní potíže počátkem 90. let ukončit. Jako zpěvák moderní country music, disponující charakteristickým čistým vokálem s příkladnou výslovností, se vypracoval v přední osobnost tohoto žánru v evropském měřítku. Jeho korpulentní zjev s dobrosrdečnou kulatou tváří inspiroval režiséra Otu Kovala, aby ho obsadil do film. pohádky Kočičí princ (1978), kde v postavě Širokého tvořil s režisérem Tomášem Tintěrou v roli Dlouhého a B. Hybnerem jako Bystrozrakým známou trojici pohádkových hrdinů. Diváci se s ním na plátně setkali ještě jednou jako s velitelem hasičů v hudební komedii Z. Podskalského Trhák (1980).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!