V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TUČKOVÁ, Eva

Eva TUČKOVÁ rozená Valentová (* 24. 11. 1948 Rumburk)redaktorka a příležitostná herečka; manželka režiséra a scenáristy Petra Tučka (1939–1990). Po absolutoriu Fakulty žurnalistiky UK nastoupila jako redaktorka Filmového přehledu v Čs. filmovém ústavu. Díky manželovi se dostala s filmem do těsného kontaktu. Občas se účastnila jeho natáčení (skriptka tv. filmu Strýčkův sen, 1972) a příležitostně si i zahrála (tv. film Tím hůř, když padnou, 1972; po boku J. Abrháma). Na film. plátně debutovala epizodní roličkou v Rychmanově muzikálu Hvězda padá vzhůru (1974). Už dříve si jí všiml režisér A. Kachlík, který z ní učinil hlavní hrdinku adaptace Páralova románu Radost až do rána (1978). Ztělesnila poněkud povrchní dívku Violu, která ve vztazích usiluje jen o „ideál“. Náhodné setkání, jež přeroste v citové sblížení s podobně „příživnickým“ Kazanem (J. Somr), však změní její přístup k životu. Po celou dobu se věnovala novinářské profesi, která ji zajímala především, filmování ukončila, v 80. letech pracovala v pražském Národním divadle a následně byla redaktorkou Čs. rozhlasu, Květů, Reflexu a Lidových novin.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!