V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TŘEŠŇÁKOVÁ, Gabriela/Gabi

Gabriela/Gabi TŘEŠŇÁKOVÁ (* 7. 4. 1912 Drahotuše na Moravě, † 28. 5. 1985 Praha)tanečnice a operetní herečka; dcera herce a zpěváka Hugo Třešňáka (1883–1968), manželka herce a operetního zpěváka F. Voborského. Pěvecky se školila v Brně u profesora Theodora Černíka a Zdeňka Knittla. Začínala jako tanečnice u Východočeské div. společnosti (1928–29) a poté vystřídala různá pražská divadla. Od konce 30. let prošla jako subreta operetními soubory v Českých Budějovicích, Praze (Švandovo divadlo) a Plzni. Po roce 1945 byla její umělecká činnost na jevišti až do odchodu na odpočinek (1963) spjata výhradně s karlínskou scénou, kde hrála a zpívala dobový repertoár (titulní hrdinka Trojanova zhudebnění Tylovy Paní Marjánky, matky pluku, Líza v Lehárově Zemi úsměvů, Helena i Vanda v Polské krvi, Venuše v Orfeovi v podsvětí aj.). Účinkovala v mnoha operetních rozhlasových relacích a estrádách. Nepatrné stopy zanechala i v českém filmu v podobě tří drobných roliček: sousedky starší bohaté slečny Hyacinty Horákové (M. Valentová) v komedii V. Slavínského Neviděli jste Bobíka? (1944), staré služky Háty ve Steklého historické komedii Svatby pana Voka (1970) a dámy v dalším Steklého snímku Svět otevřený náhodám (1972).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!