V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

COUFALOVÁ, Stanislava

Stanislava COUFALOVÁ (* 27. 9. 1963 Praha)dětská herečka. Se zkušenostmi z několika menších dětských rolí, když před kamerou debutovala v seriálu Pan Tau (1969–74), ve filmech Jakub (1976), Ať žijí duchové! (1977), Poplach v oblacích (1979) a Julek (1979) ji jako studentku gymnázia obsadil V. Olmer na základě konkursu do titulní role dospívající klavíristky, pionýrské vedoucí a fotbalistky Petry v rodinném snímku Sonáta pro zrzku (1980). Přirozeným projevem zaujala také v roli pohledné zrzky Járy, o jejíž přízeň soupeří dva mladí sportovci (B. Starý a Č. Řanda ml.), v hořké komedii K. Kachyni Fandy ó Fandy (1983). Nadějnou hereckou dráhu uzavřela epizodkami ve filmech Modré z nebe (1983) a jako Zdenička v moralitě V. Chytilové Faunovo velmi pozdní odpoledne (1983). Pro neshody s matkou, která jí bránila v hereckém vzdělání, opustila domov a její život zcela ovládla závislost na drogách. Její pohnutý osud narkomanky se pokusila zachytit režisérka Andrea Majstorovič v krátkém dokumetárním filmu Stáňa (1997) z cyklu Svět bez hranic.

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!