V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TROJAN, Ondřej

Ondřej TROJAN (* 31. 12. 1959 Praha)filmový producent, režisér a herec; syn herce L. Trojana a bratr herce I. Trojana. Absolvoval gymnázium (1979), sedm semestrů studoval pedagogickou fakultu (matematika a chemie) a pak dva roky pracoval jako rekvizitář ve FSB. Od počátku 80. let pravidelně účinkuje s divadlem Sklep, jehož prostředí v něm podnítilo i zájem o film. Roku 1985 ho přijali na obor film. a tv. režie na pražské FAMU, kde na sebe upozornil školními pracemi. V porevolučním roce 1990 přerušil studium (v 5. ročníku), aby natočil svůj celovečerní debut podle scénáře spolužáků Petra Jarchovského a Jana Hřebejka Pějme píseň dohola, generační výpověď, jež s hořkým humorem a v mozaice bláznivých příhod vykresluje rituály pionýrských táborů normalizační éry. Pro ČT režíroval a spolurežíroval řadu hudebně zábavných pořadů (Písničky divadla Sklep, Jazz na hranici aj.) a krátkých hraných příběhů (cyklus Historky od krbu, 1995). Roku 1992 založil s kolegy T. HanákemJ. F. Burdou produkční společnost Total HelpArt T. H. A., která se zaměřuje na produkci celovečerních filmů, audiovizuálních děl a manažerskou činnost pro Divadlo Sklep. Od konce 90. let se věnuje hlavně činnosti film. producenta; v této funkci se podílí zejména na filmech tvůrčího tandemu Hřebejk – Jarchovský. Po třináctileté odmlce se mu podařilo realizovat druhý celovečerní film pro kina Želary (2003), natočený podle novely Jozova Hanule Květy Legátové. Komorní balada o vztahu dvou zcela odlišných lidí v pohorské vsi za okupace měla značný divácký ohlas a získala i nominaci na Oscara v kategorii nejlepší zahraniční film. Kniha Petra Šabacha se stala předlohou jeho třetího filmu pro kina, velmi hořké retrokomedie Občanský průkaz (2010), která vypráví o nelehkém dospívání čtyř kamarádů v pokřivených a absurdních poměrech normalizačních 70. let. Pro ostravské studio ČT natočil tv. záznam úspěšného představení Divadla Sklep, vojenské komedie Sklep: Mlýny (1994) na motivy hry Václava Havla a Karla Bryndy Život před sebou. Sám si v ní s chutí zahrál jednookého lampasáka kapitána Sládka. Hraje i epizodky ve filmech kamarádů: šéf hlavního hrdiny, počítačového programátora Honzy (T. Hanák), ve Vorlově komediální moralitě Cesta z města (2000), kupec statku v autorské prvotině kameramana Martina Duby Správce statku (2004), psychiatr z Vorlovy grotesky Skřítek (2005), policista z Vachlerovy černé komedii Doblba! (2005) a vyšetřovatel z Vorlova Gymplu (2007).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!