V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TROJAN, Emanuel/Eman

Emanuel/Eman TROJAN (* 1. 9. 1901 Praha, † 3. 3. 1935 Praha)herec a fejetonista; bratr novináře a spisovatele Josefa Trojana (1905–1965). Původně tiskařský dělník, jehož zvábilo herectví hlavně svou komediantskou podstatou. Hrával s ochotníky i na studentských scénách a pokoušel se Molièrovým Lakomcem o přijetí k velkému divadlu. Právě molièrovské postavy měly nejblíže k jeho přirozenému a výbušnému herectví. V avantgardním divadle Dada (1927–28) v Divadle Na Slupi vytvořil s mladším bratrem Josefem populární komickou dvojici. V první polovině 30. let prošel dalšími pražskými scénami podobného typu (Červené eso, Divadlo mladých), aby se vypracoval k výraznému kabaretnímu herectví malé plochy. Neomezoval se jen na komické figurky, jimž dodal vždycky hodně lidského tepla a životní bezprostřednosti, ale vytvořil nejednu pozoruhodnou charakterní roli. Představoval moderní obdobu předválečných lidových zpěváčků a pouličních herců, jejichž humoru a životnímu nazírání dovedl dát výstižný výraz časovým popěvkem, slovním i gestikulačním vtipem a typicky pražským přízvukem. S filmem přišel do užšího kontaktu ještě v němém období díky epizodce hosta na posvícenské zábavě v komedii S. Innemanna Lásky Kačenky Strnadové (1926). Z potenciálu jeho vyhraněného charakterizačního nadání však příliš nevytěžil ani zvukový film. Objevil se jen v sedmi podružných úlohách: kamarád titulního hrdiny (Poslední bohém, 1931), záložník (Miláček pluku, 1931), fanoušek fotbalového klubu Slávie (Muži v offsidu, 1931), poslíček veteránů (Skalní ševci, 1931), voják na marodce (Dobrý voják Švejk, 1931), muž ve frontě (Písničkář, 1932) a tramp (Dobrý tramp Bernášek, 1933). Jedinou výraznější kreaci předvedl v detektivce S. Innemanna Vražda v Ostrovní ulici (1933) podle románu Emila Vachka Muž a stín. Vytvořil zde rázovitou postavu brýlatého všetečného reportéra Maurina, jenž se plete rozvážnému detektivovi Klubíčkovi (J. Plachta) do vyšetřování vraždy vyděračské lichvářky a ve svých novinách uveřejňuje senzační, ale chybné spekulace o pachateli. Jeho další kariéru ukončilo předčasné úmrtí.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!