V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TRINGLEROVÁ, Běla

Běla TRINGLEROVÁ provdaná Zdenkovičová (* 9. 12. 1914 nebo 1917 Praha, † po 1946?)  – operetní herečka. Pocházela z vážené pražské rodiny, která jí poskytla dostatek školního a uměleckého vzdělání. Otec, přednosta banky Slavie Ladislav Tringler († 1938), který se věnoval amatérsky hudbě jako dirigent i skladatel, podporoval múzické sklony svých tří dcer. Nejmladší z nich Běla projevovala taneční vlohy. Už za studií na obchodní akademii se cílevědomě připravovala na jevištní dráhu. Navštěvovala gymnastickou a taneční školu Olgy Ledererové, s jejímž souborem ji pozvali do barandovských film. ateliérů, kde si zahrála menší roli žačky baletní školy v melodramatu J. Svitáka Dokud máš maminku (1934). Její umělecký růst se pak až do konce války střídavě formoval na zpěvoherních i činoherních pražských scénách bulvárního typu (Divadlo Na Slupi, Nové divadlo, žižkovská Akropolis, Divadlo Vlasty Buriana). Poslední angažmá strávila v Rozmarném divadle, které provozoval v Alhambře (1945–46) Jan Snížek. Její další osudy nejsou známé. Jako herečka zajímavého, exoticky atraktivního zjevu brunetky s oduševnělou tváří, dokázala v pohybovém, pěveckém i dramatickém projevu vyjádřit stejně tak vášeň i něhu, cudnou koketerii i výbušný temperament. V tomto ohledu jí však film mnoho prostoru nenabídl. Její účinkování před kamerou se většinou omezilo na vedlejší i menší postavy studujících nebo již zaměstnaných dcerušek v nenáročných veselohrách a sentimentálních milostných příbězích. Po titulní úloze studentky malířské akademie Viktorky, nejmladší dcery zedníka Kutila (J. F. Příhoda) a jeho ženy (E. Nollová), ve Svobodově komedii Cácorka (1935) následovalo dalších třináct rolí, v nichž představovala např. brýlatou sextánku (Sextánka, 1936), ženu v salonu krásy (Na tý louce zelený, 1936), chovanku penzionátu (Irčin románek, 1936), švadlenku (Manželství na úvěr, 1936), sekretářku (Žena pod křížem, 1937), dceru hospodského (Kříž u potoka, 1937), nejbližší přítelkyni hlavní hrdinky v podání V. Ferbasové (Vdovička spadlá s nebe, 1937), selku (Boží mlýny, 1938), úřednici v kanceláři (Včera neděle byla, 1938) a stenotypistku (Vandiny trampoty, 1938). Film. kariéru ukončila na začátku okupace dvěma podružnými úlohami dcery paní Rákosové (M. Smolíková) v Pištěkově komedii Děvče z předměstí anebo Všecko příjde na jevo (1939) a manželky obchodníka Kokošky (F. Krištof-Veselý) v komedii V. Slavínského Dědečkem proti své vůli (1939).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!