V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

COUFALOVÁ, Markéta

Markéta COUFALOVÁ (* 1978 Brno)  – herečka. Po maturitě na gymnáziu odešla do Prahy, kde absolvovala studium herectví na DAMU a stala se členkou Divadelního spolku Kašpar (Krvavá svatba, Garderobiér, Na Havla!, Hamlet). První zkušenost před kamerou učinila v 1. ročníku na DAMU, kdy se objevila na obrazovce televize Prima v pořadu rekonstruujícím kriminální čin a diváci měli hádat, jak to dopadne. Skutečně si však zahrála až v tv. filmu Petra Nikolaeva Šla Nanynka do zelí (2003), Smyczkově  seriálu Místo nahoře (2004) či pohádce (Boháč a chudák, 2005). Na plátně pak debutovala ústřední ženskou postavou herečky Renaty v hořké komedii islandského režiséra Börkura Gunnarssona Silný kafe (2004). Zatímco na film. plátně na další šance teprve čeká, na obrazovce jde ze seriálu do seriálu (Horákovi, 2006; Letiště, 2006; Le Dame d’Izieu, 2007; Ošklika Katka, 2008; Proč bychom se netopili, 2009; Vyprávěj, 2009).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!