V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TOPOL, Filip

Filip TOPOL (* 12. 6. 1965 Praha, † 19. 6. 2013 Praha)textař, básník, hudební skladatel, klavírista a zpěvák; syn dramatika a básníka Josefa Topola (* 1935), vnuk spisovatele Karla Schulze (1899-1943) a bratr spisovatele Jáchyma Topola (* 1962). Roku 1978 založil undergroundovou skupinu Psí vojáci, na jejímž repertoáru měl zásadní podíl autorský a interpretační (zpěv, klavír). Po roce 1989, kdy se kapela stala koncertní atrakcí a vydala několik alb, začal sám příležitostně vystupovat i ve vlastních recitálech s repertoárem ze svých sólových alb. Skládá také hudbu k filmům. Publikoval i prozaické knihy Mně 13 (1994), Karla Klenotníka cesta na Korsiku (1998) a další, ale také básně (Sakramiláčku, Střepy), které si někdy sám ilustruje. Režisér Zdeněk Tyc ho obsadil do hlavní role citově a existenčně nezakotveného mladíka Andreje Chadimy, který se osudově zahledí do krásky, jež mu uniká (M. Hrubešová), v symbolickém filmu Žiletky (1993). Na obrazovce ho mohli diváci vidět v dokumentárním seriálu Bigbít (1998).

 

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!