V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TOMŠOVSKÝ, Václav

Václav TOMŠOVSKÝ vl. jm. Emil Václav Tomšovský (* 22. 9. 1933 Příbram)  – herec a divadelní režisér; manžel tanečnice Stanislavy Peškové-Tomšovské (* 1936). Bez diplomové zkoušky ukončil studium herectví na DAMU (1956) a dvě sezony hrál a režíroval v Městském oblastním divadle v Mladé Boleslavi. Roku 1958 se vrátil do Prahy, kde natrvalo zakotvil v Divadle Jiřího Wolkera, jehož členem zůstal přes třicet let jen s krátkým přerušením (1961–62), kdy působil v Divadle Na Fidlovačce. Už jako posluchač DAMU se důvěrně seznámil s filmováním díky své epizodce brigádníka v komedii V. Wassermana Plavecký mariáš (1952). Druhou zkušenost před kamerou podstoupil už ve větší úloze Lojzka, jednoho z party českých chlapců, o jejichž dramatických osudech za totálního nasazení v nacistickém Německu vypráví Gajerova adaptace románu Karla Ptáčníka Ročník 21 (1957). Tragickými okolnostmi je poznamenána i další vedlejší postava z dramatu M. Friče Dnes naposled (1958). Hrál zde syna opileckého inženýra Dandyho (Z. Štěpánek) Láďu, který rovněž propadne alkoholu, a dokonce stráví noc na záchytce. Režisér M. Frič ho obsadil mezi protagonisty detektivky Bílá spona (1960), kde ztělesnil trochu lehkomyslného mladíka Pavla Jandu, kterého jeho starší bratr Jiří, mladý ctižádostivý kriminalista (J. Pohan ), podezřívá ze spolupachatelství trestné činnosti, kterou právě vyšetřuje. Následně vytvořil drobnější úlohu kamaráda, řidiče kojeneckého ústavu Standy Hurycha (V. Menšík), hlavního hrdiny Danielovy komedie Hledá se táta! (1961). Později se na plátně ještě objevil v epizodkách topiče (Mys Dobré naděje, 1975), fotografa (Drsná Planina, 1979) a výčepního (Velké přání, 1981). Režíroval hudební inscenace v ČST v Bratislavě (Ťažký deň, 1968; Foto-Oko, 1968) i Praze (Mam’zelle Nitouche, 1977). Autor řady dramatizací pohádek (Jak se čerti ženili, Pasáček vepřů, Tři kmotřinky). Upozorňujeme, že poslední dobou lze na titulcích filmů číst jméno jeho jmenovce, který je však hlavně odborníkem na práci se zvířaty všeho druhu.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!