V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TOMS, Jaroslav

Jaroslav TOMS (* 4. 8. 1927 Jičín, † 4. 11. 2005 Praha)režisér estrád, asistent režie a herec. Na sklonku okupace byl totálně nasazen a po válce studoval Maděrovu soukromou obchodní školu. Roku 1947 zahájil uměleckou dráhu zaměřenou hlavně na estrádní produkce, jako herec a režisér byl bez trvalého div. angažmá. Nejprve spolupracoval s kabaretním zpěvákem Maxem Bedřichem Stýblem a hercem T. Pištěkem, vystupoval v kabaretu Lucerna, Divadle města Žižkova a Čs. rozhlasu. V 50. letech působil v zájezdovém Vesnickém divadle, České Lípě, Toužimi a Pražské estrádě. Po celá 60. léta mu poskytoval hlavní pracovní zázemí film, kde asistoval různým režisérům (mj. K. Kachyňovi a Václavu Gajerovi), ale záhy se začal před kamerou uplatňovat v epizodních rolích, do nichž byl příležitostně obsazován až do poloviny 80. let. Nejčastěji představoval příslušníky bezpečnosti a strážníky (Těch několik dnů…, 1968; Panenství a kriminál, 1969; Lucie a zázraky, 1970; Bota jménem Melichar, 1983; Oči pro pláč, 1983), gardistu (Kouzelníkův návrat, 1984) anebo vojáky různých armád a složek: tankista (Maratón, 1968), letec (Nebeští jezdci, 1968), nacistický poddůstojník (Sirius, 1974), ale také voják Truneček v pohádce O zatoulané princezně (1987). Hrál i kameloty (Za pět minut sedm, 1964; Ztracená tvář, 1965), řidiče (Králíci ve vysoké trávě, 1961), Němce (Ostře sledované vlaky, 1966), civilistu (Spalovač mrtvol, 1968), vězně (Noc oranžových ohňů, 1974), zedníka (Adéla ještě nevečeřela, 1977), technika (Od zítřka nečaruji, 1978), číšníka (Skandál v Gri-Gri baru, 1978), podomka (Pan Vok odchází, 1979), obkladače (Na koho to slovo padne…, 1979), rovnače (Požáry a spáleniště, 1980), zvukaře (V podstatě jsme normální, 1981). Počátkem 70. let se vrátil k estrádní tvorbě, které se věnoval až do konce života jako režisér zábavných programů uváděných pod hlavičkou Krajského podniku pro film, koncerty a estrády (Praha, Ústí nad Labem), Pražského kulturního střediska, Pragokoncertu a Obvodních kulturních domů v Praze a od roku 1991 v rámci vlastní agentury TOJAR. Nelze ho zaměňovat s kaskadérem a hercem obdobných epizod zejména mužů v uniformách, jehož jméno ale v 1. pádu zní J. Tomsa.

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!