V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TOMEČKOVÁ, Jana

Jana TOMEČKOVÁ provdaná Smetková (* 15. 5. 1941 Prievidza, Slovensko)  – herečka. Roku 1960 ji přijali do činoherního souboru Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, odkud po sezoně přešla do Slováckého divadla v Uherském Hradišti, kde se zdržela dva roky. Delší čas byla členkou pražského Divadla Jiřího Wolkera (1963–71), než natrvalo zakotvila v Divadle pracujících Gottwaldov, respektive Městském divadle Zlín (Marie Stuartovna, Šumař na střeše, Naši furianti, Sestup Orfeův, Život je zatraceně krásnej, Postřižiny). Během pražského angažmá získala první zkušenosti za rozhlasovým a dabingovým mikrofonem, ale i před kamerou, kde debutovala epizodkou sekretářky Jany v Hanibalově dětském filmu Červená kůlna (1968). K filmování se opět dostala až koncem 70. let, kdy ji začali obsazovat režiséři gottwaldovského, respektive zlínského studia (R. Cvrček, Josef Pinkava, Julius Matula, Rudolf Růžička) do filmů o dětech a pro děti a mládež, v nichž hrála hlavně maminky malých hrdinů (Nekonečná – nevystupovat, 1978; Malý velký hokejista, 1982; Třetí skoba pro Kocoura, 1983; Všichni mají talent, 1984), ale i učitelku (Chlapi přece nepláčou, 1979), Evu Pokornou (Mezi námi kluky, 1981), ženu z inzerce (Hurá za ním, 1988) a tetu (Parta za milión, 1990). V Matulově snímku Indiáni z Větrova (1979) vytvořila s J. Somrem dvojici manželů Podešvových, žádajících o adopci dítěte a v jeho dalším snímku snímku Hauři (1987) měla epizodu dispečerky. Jako matka dětí se mihla ve Vláčilově životopisném portrétu Koncert na konci léta (1979). Zatímco profesionální filmaři ji v poslední době opomíjejí, ráda účinkuje ve filmech studentů zlínské Filmové školy (Spát a spát, 1996; František, 2001). Hrála i ve 2. řadě tv. seriálu Četnické humoresky (2003) a nejnověji v retroseriálu Vyprávěj (2009).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!