V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TOMÁŠOVÁ, Majka/Marie

Majka/Marie TOMÁŠOVÁ (* 14. 1. 1920 Městec Králové, † 1991)  – herečka. Div. dráhu zahájila v sedmnácti letech v souboru M. Mellanové a při studiu na Státní konzervatoři v Praze vypomáhala v Malostranské besedě a hrála v zájezdových představeních J. Plachty. Za okupace působila v div. společnosti Nová česká scéna a v Horáckém divadle se sídlem v Třebíči. Po válce ukončila jevištní činnost krátkým angažmá v Divadle státního filmu (1948–49). Její velmi krátká film. kariéra byla spjata výhradně se schematickými a tendenčními tituly počátku 50. let, v nichž vedle nevelkých postav mladých dělnic (Zocelení, 1950; Anna proletářka, 1952; Olověný chléb, 1953) vytvořila klíčovou roli v okupačním dramatu M. Friče Past (1950). Hrála mondénní a bezcitnou konfidentku pražského gestapa Hertu Lenzovou, vydávající se díky své herecké minulosti ve vyšetřovací vazbě za hodnou a politicky uvědomělou dívku Anču Novákovou, jejímž úkolem bylo získat důvěru zatčené odbojářky (V. Chramostová), a proniknout tak do činnosti celé ilegální buňky.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!