V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TOMANOVÁ, Helena

Helena TOMANOVÁ rozená Scharfová, provdaná 1. Waldmannová, 2. Weisová (* 31. 8. 1917 Praha, † 200?)  – herečka, rozhlasová redaktorka a překladatelka. Pocházela z pražské německé rodiny. Vzdělání získala na německých a francouzských školách. Absolvovala herectví na Státní konzervatoři v Praze (1935) a dalších osm let působila na německých mluvících scénách (Stadttheater Opava, Neues deutsches Theater v Praze, Volkstheater ve Vídni a Stadttheater Brno). Deset poválečných sezon strávila na jevištích v Praze (Národní divadlo, Městské divadlo Královských Vinohrad, Realistické divadlo, Divadlo státního filmu aj.) a v zájezdovém souboru Vesnického divadla. Kvůli vězněnému manželovi (bývalý důstojník západní armády) se herectví vzdala. Díky jazykovým schopnostem později nalezla práci v Čs. rozhlase (od 1959), kde zprvu působila v redakci zahraničního vysílání. Pod rodným jménem si zahrála poprvé zahrála před kamerou, když v Cikánově burianovské komedii Hrdinný kapitán Korkorán (1934) ztělesnila neteř admirála Piacciho (Č. Šlégl) Hedu. Filmování si zopakovala až v roli sudetské Němky Grety, ženy zrádného hokynáře Krejzy (F. Kreuzmann) v okupačním dramatu V. Wassermana Nadlidé (1946). Na plátně se pak objevila jako květinářka (Tři kamarádi, 1947), nemocniční sestra (Muzikant, 1947), dcera bankéře (Revoluční rok 1848, 1949) a žena majitele cukrovaru (Vstanou noví bojovníci, 1950). Autorka vzpomínkové knihy Setkání v Praze/Begegnungen in Prag (1996).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!