V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TLALKA, Lubomír

Lubomír TLALKA (* 2. 12. 1923 Ostrava-Vítkovice, † 12. 11. 2006 Liberec)herec; otec herce Jaromíra Tlalky (* 1954). Už jeho otec byla nadšeným příznibvcem divadla, on sám začínal jako ochotník, za okupace prošel několika venkovskými div. společnostmi (V. Turek, Zdeněk Valden, František Sec) a první poválečné desetiletí, kdy absolvoval JAMU (1950), hrál v ostravském Divadle mladých, v Teplicích a Mladé Boleslavy. Od roku 1955 až do smrti patřil k hereckým oporám souboru Severočeského divadla, respektive Divadla F. X. Šaldy v Liberci, kde účinkoval i po odchodu do penze (1988). Na liberecké scéně vynikl např. v rolích Pickeringa z Shawova Pygmaliona, Lízala z Maryši, majora z Örkényho Rodiny Tótů, Štěpána z Feydeauova Dámského krejčího, naposled Jakova z Čechovova Racka. Ačkoliv byl před kamerou velmi vzácným hostem, několika menšími kreacemi obohatil pod vedením významných režisérů umělecky hodnotné tituly české kinematografie: gestapák v Balíkově satirické grotesce podle Nesvadbovy povídky Blbec z Xeenemünde (1962), vedoucí obchodu ve Schormově zfilmování knihy Ivy Hercíkové Pět holek na krku (1967), gardista Karel ve Vláčilově psychologickém dramatu z poválečného pohraničí Adelheid (1969), vrátný Venca Polák v Herzově komorním příběhu Křehké vztahy (1979), pan Kadrnožka v komediální moralitě V. Chytilové Kalamita (1981), žokej Imre v česko-rakouském koprodukčním snímku Šílený kankán (1982), truchlící muž v dětském filmu Veverka a kouzelná mušle (1988), divadelní zřízenec v životopisném filmu o Karlu Čapkovi Člověk proti zkáze (1989), bezejmenná epizoda v komedii Vyžilý Boudník (1990) a naposled jakoby se obloukem vrátil ke svému film. debutu hrál důstojníka SS v Cieslarově historické fresce Krev zmizelého (2005) a tuto roli si zopakoval i ve stejnojemnné tv. sérii (2006). Na obrazovce si už dříve zahrál v normalizačním filmu tepajícím těžký život v kapitalismu Hodinky bez vodotrysku (1974). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1996).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!