V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TICHÝ, Milan

Milan TICHÝ pseudonym Milan Kohák a Kohák-Tichý (* 4. 2. 1936 Most, † 24. 2. 1996 Most)  – herec. V hudební škole v Mostě si osvojil hru na klavír a od pětadvaceti let se profesionálně věnoval divadlu. Začínal jako herec a klavírista v Libereckém kabaretu. Roku 1963 se stal sólistou operety Krušnohorského divadla v Teplicích, odkud po pěti sezonách zamířil do činoherního souboru Divadla Vítězslava Nezvala v Karlových Varech, kde se zdržel tři roky. K trvalému angažmá se vrátil opět v teplické operetě (1973–83) a po krátké zastávce v Chebu byl od roku 1985 až do smrti členem karlovarské scény. Spolupracoval s rozhlasem, uplatňoval se v dabingu a zahrál si i epizodní roličky ve filmech Adam a Otka (1973), Radost až do rána (1978) a Signum laudis (1980).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!