V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TICHÝ, František

František TICHÝ (* 22. 6. 1872 Praha, † 30. 11. 1947 Praha)  – kinematografista. Jako majitel krejčovské dílny otevřel roku 1908 se švagrem, cestujícím kinematografistou Aloisem Jalovcem, který se vrátil z pracovního pobytu v Rusku, stálý biograf Illusion v Praze v bývalém tanečním a ochotnickém sále Na Slovanech. Odtud se roku 1909 přestěhoval na Václavské náměstí, kde při něm zřídil i půjčovnu (roku 1920 přejmenovanou na Adriafilm) a výrobnu, v jejímž rámci vzniklo šest filmů (1913–14). Roku 1911 otevřel na Ferdinandově, respektive Národní třídě druhé kino Louvre a pak další kinematografické podniky v Břevnově a na Letné. Léta byl místopředsedou Spolku českých majitelů kinematografů. V letech 1911–12 vydával náš první film. časopis Český kinematograf. Hrál také ve třech němých filmech, nejprve členy podvodnických band (Setřelé písmo, 1920; Zelený automobil, 1921) a naposledy pátera Agathona, mnicha z řádu bosáků, v dramatu V. Kubáska Válečné tajnosti pražské (1926). V jeho šlépějích, s výjimkou herecké účasti ve filmu, se snažili pokračovat i oba synové Richard (1896–19??) a Vladimír (1904–1963).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!