V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

CÓNOVÁ, Anna

Anna CÓNOVÁ rozená Bělohradová (* 10. 1. 1954 Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště)  – herečka. Po absolvování studia herectví na JAMU (1977) vystřídala angažmá kratičké v Liberci, pak v Hradci Králové (1977–79, 1980–88), mj. Maryša či Líza v Pygmalionu, a poté působila Olomouci (1988–91). Od roku 1991 je členkou Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, ale hostuje i na dalších scénách (mj. Divadlo Petra Bezruče, Amanda ve Skleněném zvěřinci). Roku 1997 byla nominována na cenu Thálie za rolu Luisy de Renál v Červený a Černý. Před kamerou se zatím víc uplatnila v televizi, a to v pohádkách (O Nesytovi, 1994; O Ječmínkovi, 2003), inscenacích a filmech (Konto separato 1996; Jasnovidka, 1996; Spirála nenávisti, 1999; Byla láska, 2001; Útěky, 2003; Podvraťáci, 2005; Hypermarket, 2007; Boží duha, 2007; Nepolepšitelný, 2009) i seriálech (O ztracené lásce, 2001; Strážce duší, 2005; Proč bychom se netopili, 2008; 4teens, 2009). Na film. plátně debutovala úlohou matky čtyř dětí Terezy a manželky nejstaršího ze čtveřice smolařských kamarádů Karla (O. Navrátil) v Šulíkově hořké komedii Sluneční stát (2005). Učila na ostravské Janáčkově konzervatoři.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!