V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TICHÝ, Alois

Alois TICHÝ (* 1. 6. 1875 Chrudim, † 14. 1. 1922 Praha)  – kabaretiér, herec a nakladatel. Syn učitele hudby a kapelníka se vyučil soustružníkem, ale hrál i na harmoniku. Společně s J. Sládkem přišli roku 1897 do Prahy a začali působit ve zpěvních síních a šantánech (Breithutova kavárna, Typografická beseda, U Štajgrů, U Lhotků, Dvorní pivovar), kde rozvíjeli tradiční žánry starého šantánu (vlastní kuplety, sólové výstupy, tvorba charakteristických lidových figurek). O Vánocích roku 1913 si založil vlastní kabaret ve Hvězdě na Václavském náměstí, kde zůstal ředitelem až do smrti. Byl oblíbeným lidovým komikem-figurkářem (vzor pro V. Buriana), výstupy a kuplety si psal většinou sám a vydával vlastním nákladem. O jeho popularitě svědčí i to, že pořídil na tisíc gramofonových nahrávek pro různé společnosti, což je na tehdejší dobu rekordní počet. Krátce po vzniku republiky hrál ve třech němých filmech. Titulní roli domnělého výherce v loterii vytvořil v komedii R. F. Branalda Aloisův los (1919), jejíž negativ i veškeré kopie se pohřešují. Za ztracený se pokládá i další snímek s jeho účastí melodrama V. Majera Tanečnice (1919). Dochovalo se jen vlastenecké drama V. Binovce Za svobodu národa (1920), kde hrál vojenského dobrovolníka.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!