V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

THEIMEROVÁ, Lída

Lída THEIMEROVÁ rozená Ludmila Pírková, provdaná 2. Kohoutková (* 11. 11. 1891 Praha, † 6. 11. 1966 Ostrava)kabaretní a operetní herečka, tanečnice a zpěvačka; sestra taneční subrety a herečky A. Pírkové a tanečnice a zpěvačky Emilie „Milči“ Pírkové (1905-1990), manželka klavíristy a kapelníka Bedřicha Theimera. Začala hrát s žižkovskými ochotníky, roku 1907 ji angažovali jako tanečnici v Městském divadle na Královských Vinohradech. Po úraze začala hrát a zpívat u M. Zieglerové. Roku 1910 ji získal K. Hašler pro mezinárodní kabaret v Lucerně, ale velký úspěch slavila i v dalších kabaretech (Montmartre, Rokoko), a zejména v souboru Červená sedma (1920–21) a v Komedii, kde vynikla interpretací pikantních šansonů i jako znamenitá komička. Ve 20. letech podnikla turné po Švýcarsku, Německu, Jugoslávii a Norsku. Po návratu se stala členkou smíchovské Arény (1932–34), Východočeského a Jihočeského divadla a od roku 1935 posilou operetního souboru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Krátce po vzniku republiky okouzlila návštěvníky biografů v němém situačním žertu Sen frátera Ondřeje (1918), kde s J. Švábem-Malostranským v roli požitkářského mnicha vytvořila komický pár. Bohužel se snímek, který natočil pro výrobnu Pragafilm Jan A. Palouš, nedochoval. Sborník vzpomínek k jejímu jubileu připravil Drahomír Šajtar po názvem 75 let Lídy Theimerové (1966).

 

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!