V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

THEIMER, Ivo

Ivo THEIMER (* 1. 5. 1975 Brno)  – herec. Po maturitě na SPŠ strojní absolvoval Vyšší odbornou školu hereckou v Praze-Michli. Za studia už hostoval v Městských divadlech v Mladé Boleslavi a Příbrami. Od podzimu 1998 je členem souboru mladoboleslavské scény, kde prověřil své herecké možnosti ve více než třiceti velkých i menších rolí v široké žánrové škále klasického i moderního repertoáru světové i domácí provenience (Jeppe z vršku, Poprask na laguně, Lucerna, Makbeth, Obchodník s deštěm, Tvrdohlavá žena, Othello, Hello, Dolly!, Tartuffe). Jediné herecké příležitosti před kamerou mu zatím nabídl režisér Zdeněk Troška, v jehož dvou film. pohádkách Z pekla štěstí (1999) a Z pekla štěstí 2 (2001) ztělesnil tovaryše Hnipírka, jednoho z trojice kamarádů, kteří pomáhají mladému hrdinovi Honzovi (M. Šimůnek) a jeho dívce, respektive manželce Markýtce (M. Kuklová), bojovat proti lidské zlobě, závisti a chamtivosti. Poté se objevil i ve stejnojmenné tv. seriálu (1999) a zatím naposled v Ordinaci v růžové zahradě (2005). V posledních letech spolupracuje též s Českým rozhlasem.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!