V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TĚŠÍK, Jiří

Jiří TĚŠÍK (* 13. 6. 1921 Praha)  – herec a divadelní režisér. Ve 22 letech získal jednoroční angažmá u div. společnosti ředitele Josefa Marečka (1943/44), když studia na dramatickém oddělení Státní konzervatoře v Praze mohl – kvůli uzavření škol nacisty – absolvovat až po válce (1946). Následně byl členem Městského divadla na Královských Vinohradech (1946–49), Městského divadla pro mládež v Praze (1949–53), zájezdového souboru Ústředního divadla čs. armády (1953–57), Východočeského divadla v Pardubicích (1957–61) a AUS Víta Nejedlého (1961–66). České kinematografii posloužil jen třemi malými a epizodními rolemi husarského poručíka (Podobizna, 1947), mladíka hrajícího karty (Dvaasedmdesátka, 1948) a vojenského krejčího (Práče, 1960). Hrál i ve studentském filmu D. Kleina Ďábelská jízda na koloběžce (1963), ale od poloviny 60. let jeho další činnost v divadle a filmu není známa, patrně z důvodu emigrace.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!