V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TESAŘ, Pavel

Pavel TESAŘ (* 5. 7. 1967 Jablonec nad Nisou)  – herec. K divadlu ho přivedla značná šíře a zároveň nevyhraněnost zájmů. Věnoval se výtvarnému umění (původním vzděláním je umělecký rytec), hudbě (vedle klavíru, flétny a kytary či banja je schopen zahrát i na cimbál), pohybu (gymnastická průprava) i divadlu (byl členem amatérského souboru J. K. Tyl). Po maturitě na jablonecké SPŠ, kde studoval obor umělecké rytectví, nastoupil jako inspicient do libereckého Divadla F. X Šaldy. Divadlo začal brát – i hrát – vážně až za vojenské prezenční služby. Když se vrátil do civilu, přihlásil se na katedru alternativního a loutkového divadla pražské DAMU. Prakticky s celým ročníkem ještě před absolvováním (1994) odešel roku 1992 do Dejvického divadla, kde se pod vedením režiséra Jana Borny zformoval soubor, který roku 1996 nalezl nové působiště v Divadle v Dlouhé, k jehož kmenovým členům patří Tesař dodnes. V repertoáru této scény kreativně uplatňuje jak hereckou fantazii a pohybovou zručnost, tak i hudební schopnosti a dovednosti (Konec masopustu, Kabaret Prévert-Bulis, Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka, Lhář, Běsi, Oněgin byl Rusák, Titus Andronicus). Kromě jeviště se příležitostně objevuje na tv. obrazovce (seriály Policejní pohádky strážmistra Zahrádky, 2000; Ordinace v růžové zahradě, 2005; Letiště, 2006; Přešlapy, 2009) a na film. plátně, kde po epizodce strážníka ve Vorlíčkově rodinné komedii Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko (2001) ztvárnil menší postavu podivína Mikiho v hořké komedii K. Hanzlíka Crash Road (2007). Účinkuje ve filmech studentů FAMU a jeho hlas znají diváci z tv. a film. dabingu.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!