V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TAUSSIG, Pavel

Pavel TAUSSIG (* 2. 7. 1949 Olomouc)  – filmový historik a publicista. Dětství prožil v Zábřehu na Moravě. Pod vlivem svého otce, nadšeného ochotníka, odmalička inklinoval k divadlu, které nejprve provozoval doma s loutkami a pak v ochotnickém souboru. K této vášni se v dospívání přidružilo sportování: věnoval se vrcholově lehké atletice (sprint). Po vystudování SVVŠ absolvoval dějiny literatury, divadla a filmu na FF UP v Olomouci (1972), kde posléze (od roku 1990) přednášel dějiny českého filmu. Pracoval v oddělení teorie a výzkumu Čs. filmového ústavu v Praze (1972–90) a poté působil jako zástupce šéfredaktora časopisu Kinorevue (1992–95). Angažoval se v klubovém hnutí a podílí se na tematických seminářích Filmový smích v Rychnově nad Kněžnou, pro které rovněž připravuje sborníky. Dlouhodobě se zabývá historii české kinematografie a jejími osobnostmi. Publikoval stovky popularizačních článků a fundovaných studií v odborných periodikách (Film a doba, Kino, Záběr, Panorama) i v denním tisku (v posledních letech přispívá zejména do časopisů XantypaInstinkt). Napsal řadu knižních monografií (mj. Devatero filmových řemesel Jiřího Brdečky, 1983; České filmové nebe: Malé album velkých herců, 2001; O věrném filmování Antonie Nedošínské a Theodora Pištěka, 2002; Hvězdy českého film. nebe, 2007) a statěmi doprovodil i jiné knižní tituly. Autorsky se podílel se na různých pořadech ČT: střihových cyklech (Úsměvy českého filmuPokračování příště…), diváckých anketách (Veselohra století, Král filmového úsměvu) a dokumentárních filmech (mj. Koljova babička, 1999; Neznámý známý pan Eduard Linkers, 2001; Elmar Klos – život bez scénáře, 2003; Není důležité zúčastnit se, ale vrátit se, 2005). Je i autorem námětu Svěrákovy oscarové komedie Kolja (1996), kterou navíc obohatil svou hereckou kreací v epizodní postavě starožitníka, k němuž přijde hudebník Louka (Z. Svěrák) kvůli ohodnocení bižuterie. Už předtím si zahrál v několika filmech, v nichž mu také připadly spíš jen menší úlohy: celník v Borkově dramatu Cena medu (1986), psycholog v Matulově sportovním příběhu Stupně poražených (1988), úředník Haas ve Smyczkově satiře Nemocný bílý slon (1989), nadšeně budující svazák ve Schmidtově hořké retrokomedii Vracenky (1990) a hostinský v lyrické baladě Martina Müllera Hranice stínu (1996). Objevoval se také v tv. inscenacích, např. Egyptologové (1974) a Italské jaro (1980). Majitelé videokazet a DVD s českými filmy znají jeho zasvěcené komentáře přibližující okolnosti vzniku filmů.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!