V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TAUBEROVÁ, Slávka

Slávka TAUBEROVÁ Jaroslava (* 8. 11. 1903 Kladno, † 26. 3. 1983 Praha)  – operetní herečka, tanečnice a pěvkyně; manželka advokáta, libretisty a textaře Vladimíra Veselého-Rohana (1903–1970). Pěveckou průpravu získala jako žačka Bohumily Rosenkrancové, pak Lídy Dušánkové. Profesionální kariéru odstartovala ve smíchovské Aréně (1926), poté vystupovala v Rokoku (1927–28) a uměleckého vrcholu dosáhla jako přední členka Velké operety (1929–39). Pro obor taneční subrety prošla tvrdou školou choreografů Berty Knittlové, Niny Pirnikovové, Joe Jarského a Marty Aubrechtové. Vynikla kultivovaným zpěvem i půvabnou hrou ve velkém dobovém repertoáru (F. Lehár, R. Friml, E. Kálman). Její pěvecké umění zachytilo i několik gramofonových nahrávek. Zahrála si také ve třech filmech, z nichž první dva spadají ještě do němé éry. Režisér a herec K. Lamač ji učinil svou partnerkou, milenkou nadporučíka Lukáše, v adaptaci Haškova humoristického románu Dobrý voják Švejk (1926). Podruhé stanula před kamerou už jako ženská protagonistka, když v komedii S. Innemanna Ve dvou se to lépe táhne (1928) ztělesnila továrníkovu dceru, jejímž chotěm se nakonec nestane podvodný nápadník Ludvík (Mario Karas), odhalený při krádeži továrníkových šperků, ale spisovatel Jaroslav Hašek (J. Kohout). V jednom z prvních zvukových filmů Fidlovačka (1930), který podle Tylovy div. komedie natočil S. Innemann, vytvořila mladou hrdinku Lidunku, neteř bohaté máselnice (A. Nedošinská). Roku 1939 zanechala umělecké činnosti a věnovala se už jen rodinnému životu.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!