V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

CMÍRAL, Jan

Jan CMÍRAL (* 13. 7. 1924 Praha, † 5. 5. 2001 Praha)  – herec; otec režiséra dabingu a příležitostného herce Jana Cmírala ml. (* 1959). Po osvobození začínal v pražském Divadle mladých pionýrů, (1945–47), pak vystřídal oblastní scény v Gottwaldově (1949–53) a Kolíně (1960 až 1965) a pražská angažmá v Armádním uměleckém divadle – D 34 (1953–60), Maringotce (1966–71), Laterně magice (1971–72). Nakonec vykonával funkce ředitele Státního divadelního studia (1972–75) a vedoucího hereckého oddělení FSB. Od poloviny 50. do poloviny 80. let hrál ve více než čtyřiceti filmech drobné postavy rozličných profesí a sociálního postavení, nejčastěji vojáků (Bylo nás deset, 1963; Maratón, 1968; Ezop, 1969), funkcionářů a úředníků (Každý den odvahu, 1964; Sázka na třináctku, 1977; Brácha za všechny peníze, 1978; Modrá planeta, 1979; Něco je ve vzduchu, 1980; Sestřičky, 1983), strážců zákona (Hra bez pravidel, 1966; Zločin v šantánu, 1968; Smrt si vybírá, 1972; Láska, 1973; Tři nevinní, 1973; Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, 1974; O moravské zemi, 1977; Julek, 1979; Mravenci nesou smrt, 1985), vrchních (Jak rodí chlap, 1979; Lásky mezi kapkami deště, 1979; Co je doma to se počítá, pánové…, 1980), dělníků a řemeslníků (Florenc 13,30, 1957; Kdo chce zabít Jessii?, 1966; Čtyři v kruhu, 1967; Farářův konec, 1968; Paleta lásky, 1976; Náš dědek Josef, 1976; Hněv, 1977), recepčních a portýrů (Stíhán a podezřelý, 1980; Skandál v Gri-Gri baru, 1980), členů různých komisí (Postavení mimo hru, 1979; Krakonoš a lyžníci, 1980; Útěky domů, 1980), sousedů (Malý Bobeš, 1961; Třicet jedna ve stínu, 1965; Nikdo se nebude smát, 1965; Od vraždy je jenom krok ke lži, 1982) a otců (Tři od moře, 1979; Oči pro pláč, 1983; Poločas štěstí, 1984). Byl i trenérem (Brácha za všechny peníze, 1978), předsedou senátu (Causa Králík, 1979), myslivcem (Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, 1979), film. režisérem (Jak se točí Rozmarýny, 1977), inspicientem (Koncert na konci léta, 1979) či vydavatelským magnátem (Hvězda padá vzhůru, 1974). V Traplově tendenční historické rekonstrukci Vítězný lid (1977) propůjčil tvář Antonínu Zápotockému. Obdobé roličky ztvárňoval i na obrazovce v inscenacích (mj. Doktor a běsi, 1966; Kdo ví, kdy začne svítat, 1988), ale zajména v normalizačních seriálech (mj. 30 případů majora Zemana, 1974–79; Žena za pultem, 1977; Stříbrná pila, 1978; Plechová kavalérie, 1979; Dnes v jednom domě, 1979; Sanitka, 1983; Gottwald, 1986; My všichni školou povinní, 1986; Malý pitaval z velkého města, 1986; Rodáci, 1988).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!