V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TARANT, Michael

Michael TARANT (* 8. 2. 1953 Praha)  – divadelní režisér; syn novinářů Milana Taranta (1920–1995) a Lydie Tarantové (* 1923). Absolvoval studium herectví a pedagogiky na pražské Státní konzervatoři (1977) a stal se asistentem režie činohry Národního divadla (asistoval hlavně Václavu Hudečkovi). Roku 1981 začal samostatně režírovat nejprve v Městském divadle v Kolíně a Divadle Vítězného února v Hradci Králové. Od poloviny 80. let prošel jako režisér, umělecký ředitel a šéf činohry oblastními divadly v Pardubicích (1986–91), Ostravě (1991–93), Hradci Králové (1993–95) a Kladně (1995–98). V současnosti působí ve svobodném povolání jako režisér (spolupracuje s předními činoherními i operními scénami po celé republice) a pedagog (JAMU, Konzervatoř Pardubice). Kromě řady cen, které za režie obdržel, byl několikrát nominován na Cenu Thálie. Už za studií a krátce po nich si zahrál v deseti filmech, kde mu však připadly jen epizodní roličky studentů a kamarádů hlavních hrdinů (Velikonoční dovolená, 1971; Můj brácha má prima bráchu, 1975) a vojáků (Na konci světa, 1975; Adéla ještě nevečeřela, 1977; Dva muži hlásí příchod, 1975). Představoval ale i muže s baňkou (Střepy pro Evu, 1978), mladého soudce (Causa Králík, 1979), technika (Čas pracuje pro vraha, 1979) a příslušníka VB (Kam nikdo nesmí, 1979).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!