V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TÁBORSKÁ, Dagmar

Dagmar TÁBORSKÁ rozená Hyková (* 10. 5. 1935 Praha, † 22. 1. 2005 Toronto, Kanada)filmová střihačka, režisérka a herečka; manželka filmového režiséra Václava Táborského (* 1928). V patnácti letech nastoupila v ateliérech Čs. filmu jako třetí střihačka a šest let nato se stala střihačkou v ČST. Tehdy hrála v několika filmech menší i větší úlohy dívek a mladých žen: dceru železničáře Látala (J. Kostka) v okupačním dramatu M. Friče Past (1950), dceru obuvníka Hraběte (O. Motyčka) v komedii M. Friče Bylo to v máji (1950), zedničku v Čechově budovatelské komedii Štika v rybníce (1951), milou Honzíka (J. Tříska), syna hlavní hrdinky (V. Matulová) z Rychmanova psychologického dramatu Kruh (1959) a učitelku Mačkovou v koprodukčním dětském příběhu Přátelé na moři (1959) ruského režiséra Lva Kulidžanova. Občas se uplatňovala jako herečka v reklamě. V televizi pak přešla k režii v redakci zpravodajství. Při zaměstnání vystudovala FAMU. Roku 1968 spolupracovala s řadou štábů západních tv. společností (ORF, ZDF, BBC). Po sovětské invazi s manželem emigrovala do Kanady. V zahraničí se jako střihačka podílela na všech multimediálních dílech Emila Radoka, na filmu Jána Kadára Co mi táta nalhal/Lies My Father Told Me (1975), na loutkových seriálech z produkce Animette Canada a na produkci dokumentů torontské skupiny Okno-The Window. Sama točila dokumenty o etnických menšinách. Za jeden, Vianoce – Slovak Canadian Christmas, zaznamenávající tradiční vánoční zvyky a rituály přenesené do nového prostředí, získala prestižní Červenou stuhu na festivalu etnografických filmů v New Yorku (1979). Několik let vyučovala na Humber College v Torontu a na Conestoga College v Kitcheneru. Její boj s rakovinou zachytil manžel v knize Život v prodlouženém čase (2007). Od roku 2005 se uděluje Cena Dagmar Táborské, spojená s finanční odměnou, talentovaným studentkám FAMU.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!