V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠVEHLÍK, David

David ŠVEHLÍK (* 6. 4. 1972 Liberec)  – herec a divadelní režisér; syn herce A. Švehlíka a manžel herečky J. Schneiderové. Po maturitě na akademickém gymnáziu v Praze absolvoval dva ročníky Teologického konviktu v Litoměřicích (1990–91) a na Lateránské univerzitě v Římě (1991–92). Bakalářskou zkouškou ukončil studium filozofie na FF UK a poté vystudoval div. režii na DAMU. Jako herec hostoval nejprve v libereckém Divadle F. X. Šaldy a pražském ABC. Od roku 2002 je ve stálém angažmá v Divadle Na zábradlí (Pan Kolpert, PUSH-Up 1–3, Gazdina roba, Pod modrým nebem, Platonov je darebák!), kde společně se svým otcem hraje v Nebeského inscenaci hry Ernsta Jandla Z cizoty. Zároveň hraje i v Divadle v Řeznické (Láska a porozumění). Na film. plátně se zatím představil jako protagonista sedmi filmů: student FAMU Dany Kušmic, jeden z cynických pachatelů brutální vraždy medičky Mariky (B. Seidlová) v Brabcově kriminálním thrilleru Bolero (2004), zhýralý intelektuální snob Hubert v romantické komedii F. Renče podle Vieweghovy knihy Román pro ženy (2005), povýšenecký pan hrabě v pohádce J. Stracha Anděl Páně (2005), člen terapeutické komunity Roman, který prochází odvykací kúrou a pokouší se o návrat do společnosti, v psychologické studii Roberta Sedláčka Pravidla lží (2006), hodný mechanik Josef, zmítaný životní nepřízní, v Trajkově symbolickém Ocasu ještěrky (2009), lékař Šimek ve Svátkově kriminálním psychothrilleru Hodinu nevíš (2009) a rekordmana v potapění bez přístroje v hořké komedii R. Sedláčka Největší z Čechů (2010). Popularitu mu přinesly tv. filmy (Ruth to vidí jinak, 2004; Voníš jako tenkrát, 2005; Operace Silver A, 2007) a seriály: tělocvikář Prachař v Dobré čtvrti (2005), podivínský pasažér Petr v Letišti (2006) a vyšetřovatel Tomáš Benkovský v Kriminálce Anděl (2008).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!