V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠVARCOVÁ, Vanda

Vanda ŠVARCOVÁ (* 13. 6. 1948 Praha)herečka. Na střední škole hrála v amatérském div. souboru při Malostranské besedě a účinkovala v zájezdových programech Pražského kulturního střediska. Herecké vzdělání získala v hudebně-dramatickém oddělení Státní konzervatoře a po absolutoriu (1976) byla šest let v angažmá plzeňského Divadla J. K. Tyla (Nepřátelé, Tetovaná růže, Zločin a trest, Slaměný klobouk, Amadeus), ale hostovala i v pražských divadlech ABC (Maškaráda) a Laterna magika (Noční zkouška). Pak byla členkou Divadla Jiřího Wolkera. Pro film ji objevil režisér Jiří Hanibal, v jehož snímku ze života současných mladých lidí na venkově Velikonoční dovolená (1971) vytvořila hlavní roli lehkomyslné dívky Marty Dolejšové, která váhá mezi dvěma chlapci – vojákem (P. Skarke) a romantickým snílkem (V. Jandák). Zajímavou zkušenost ji nabídly dvě hrdinky ze známých Smetanových oper, jimž propůjčila své půvaby na plátně i obrazovce: Katuška v Kubečkově tv. přepisu Čertovy stěny (1973) a Mařenka v Kašlíkově zfilmování Prodané nevěsty (1975). Vedlejší postavy dívek a mladých žen různých profesí ztvárnila i ve filmech Vysoká modrá zeď (1973), Velké trápení (1974), Dům na Poříčí (1976), Dobrý den město (1976), Hněv (1977), ... a zase ta Lucie! (1983). Jako redaktorka Květuška se představila v posledním Schormově snímku Vlastně se nic nestalo (1988). Pak už hrála maminky ve filmu režisérky Zuzany Hojdové Příběh '88 (1989) i Hanibalově Útěku s Cézarem (1990). Učitelku si zahrála v Cieslarově snímku Někde je možná hezky (1991) a zatím naposled na film. plátně představovala umírající ženou ve filmu Asi už to začalo (1998). Zhrála si také v zahraniční produkci, v erotické thrileru Peklo v řetězech II (1993). Diváci ji mohli sledovat rovněž na tv. obrazovce (mj. filmy Štipku soli, 1977; Žil jsem s cizinkou, 2005) a to zejména v seriálech (Nejmladší z rodu Hamrů, 1975; Malý pitaval z velkého města, 1982; Sanitka, 1984; O zvířatech a lidech, 1994; Zdivočelá země, 1997, Hotel Herbich, 1998; Ulice, 2005; Trapasy, 2007; Cukrárna, 2010). Vyučuje jevištní řeč a přednes v hudebně-dramatickém oddělení Pražské konzervatoře.

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!