V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

CIMICKÝ, Jiří

Jiří CIMICKÝ (* 27. 6. 1932 Praha, † 19. 12. 1995 Praha)  – herec. Bez hereckého vzdělání zahájil profesionální uměleckou dráhu v Západočeském divadle v Klatovech (1959–61), ale jevištní činnost ukončil už v následujícím angažmá v Severomoravském divadle v Šumperku (1961–65), aby se věnoval filmování. Jeho přítomnost na plátně však byla vymezena jen bezejmennými epizodkami nejrůznějšího druhu, mezi nimiž figurují např. vojáci různých armád (Atentát, 1964; Hvězda zvaná Pelyněk, 1964; Žert, 1968), příslušník StB (Transit Carlsbad, 1966), majordomus (Jarní vody, 1968), měšťan (Na Žižkově válečném voze, 1968), pacient (Dům ztracených duší, 1967), opilec (Třicet jedna ve stínu, 1965), pasák (Svatá hříšnice, 1970), důstojník wermachtu (Klíč, 1971), expert Hejlík (Svědectví mrtvých očí, 1971), lékař (Pokus o vraždu, 1973; Kronika žhavého léta, 1973), muž v brýlích (Dvojí svět hotelu Pacifik, 1975), rakouský host (Bouřlivé víno, 1976) nebo ministr (Anděl s ďáblem v těle, 1983). Na obrazovce se divákům představil v obdobných roličkách v seriálech (Hříšní lidé Města pražského, 1968–69; hned několika epizodách 30 případů majora Zemana, 1974–79; Slavné historky zbojnické, 1985), tv. filmu (Rozhovory, 1969), a hlavně pohádkách (Padla kosa na kámen, 1974; Chytrost má děravé šaty, 1974; Pastýřská pohádka, 1980).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!