V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠVARCOVÁ, Anna

Anna ŠVARCOVÁ (* 4. 7. 1873 Praha, † po 1935?)herečka. Divadelní dráhu zahájila roku 1891 ve Švandově společnosti, pak vystřídala různá angažmá (mj. v holešovické Uranii) a během 20. let působila ve Vinohradské zpěvohře, Burdově společnosti a Divadle Vlasty Buriana. Od počátku 20. let se objevila v pěti němých a sedmi zvukových filmech ve vedlejších a později už jen v epizodních postavách postarších žen, např. jako lékařova žena (Šílený lékař, 1920), matka hlavního hrdiny (Zlatá žena, 1920), výletnice (Magdalena, 1920), hospodyně (Únos bankéře Fuxe, 1923), věštkyně (Lásky Kačenky Strnadové, 1926), paní generálová (Poslední bohém, 1931), host u Lamingera (Psohlavci, 1931), členka různých organizací (Sňatková kancelář, 1932; Na sluneční straně, 1933), pokladní (Štvaní lidé, 1933) a naposledy jako sousedka (Cácorka, 1935). Divákům asi nejspíše utkvěla v paměti jako svérázná a značně nerudná majitelka noclehárny z Fričovy komedie s Voskovcem a Werichem  Hej-Rup! (1934), která dává každému nocležníkovi drbátko na blechy a hlavně dbá na "zdvořilé" oslovení.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!