V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠVARC, Miloš

Miloš ŠVARC (* 3. 1. 1931 Praha)herec a divadelní režisér. Absolvoval režii na DAMU (1956) a následujících deset let vystřídal krátkodobá angažmá na oblastních scénách (Plzeň, Klatovy, Jihlava, Mladá Boleslav, Šumperk), než roku 1967 přešel do svobodného povolání. Zahrál si v několika filmech nejrůznějších žánrů epizodní roličky učitele (Za pět minut sedm, 1964), člena francouzské vlády (Dny zrady, 1973), hosta na zlaté lodi (Malá mořská víla, 1976), studenta večerní školy pro pracující („Marečku, podejte mi pero!“, 1976), ředitele Tatrovky (Trasa, 1978) a naposled přísedícího u maturity v Kachyňově hořké komedii Fandy ó Fandy (1983). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (2000).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!