V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠVANDOVÁ, Ema

Ema ŠVANDOVÁ rozená Emílie Jelínková (* 22. 11. 1882 Praha, † 25. 11. 1971 Praha)herečka a divadelní podnikatelka; manželka herce R. Kadlece. Pocházela z rodiny malostranského kováře. Jako žačka Otýlie Sklenářové-Malé začala roku 1898 hrát ve Švandově divadle, kde se roku 1902 provdala za div. ředitele Karla Švandu. Vlivem rodinných okolností se stala roku 1907 úředně majitelkou divadla, které po roce 1935, kdy se vzdala s druhým chotěm R. Kadlecem uměleckých aktivity, už jen pronajímala až do jeho znárodnění. Na jevišti přešla od milovnic a naivek k tragickým i komediálním postavám světového repertoáru (Ibsen, Strindberg, Shakespeare). Objektiv film. kamery na ní poprvé spočinul, když ve Fenclově komedii Zlaté srdéčko (1916) ztvárnila Bábinku, dceru radových Pimpermannových (A. Nedošinská). Za partnera zde měla manžela, po jehož boku vytvořila menší role ještě ve třech filmech němých (Pražští adamité, 1917; Sněženka z Tater, 1919; Macocha, 1919) a jednom zvukovém – v životopisném snímku Karel Havlíček Borovský (1931) S. Innemanna, kde ztělesnila choť Havlíčkova švagra Jaroše.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!