V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠVÁBOVÁ, Monika

Monika ŠVÁBOVÁ (* 10. 3. 1946 Praha)  – herečka; dcera grafika Jaroslava Švába (1906–1999), sestra grafika a hudebníka Pavla Švába (* 1936) a fotografky Zuzany Kovaříkové-Švábové (* 1944), manželka herce P. Pavlovského. V dětství navštěvovala přípravný baletní kurs Národního divadla, ale na Taneční konzervatoř ji nepřijali „pro velký vzrůst“. Po maturitě statovala v Divadle na Vinohradech a nakonec vystudovala herectví na DAMU (1968). Krátce účinkovala v Divadle Na zábradlí, aby brzy zakotvila v plzeňském Divadle J. K. Tyla, kde hraje dodnes. M. Horníček pro ni napsal titulní roli ve hře Setkání s Veronikou (1980). Film ji využil zatím jen výjimečně a její herecké role mají vesměs epizodní charakter. Dvakrát hrála ve Vošmikových dětských detektivkách: telefonistku VB (Volejte Martina, 1965) a prodavačku ve starožitnictví (Martin a červené sklíčko, 1966). Dále dětskou lékařku z komedie V. Chytilové Panelstory aneb Jak se rodí sídliště (1979). Jedinou hlavní ženskou hrdinku představovala ve Sklenářově dobrodružném snímku o hledání spravedlnosti Muž na útěku (1968), kde jako členka skupiny mstitelů Rosa Fürstová soukromě pátrá po válečných zločincích. Pozornost zaslouží i postava dcery německého spisovatele Thomase Manna Eriky, kterou ztělesnila v životopisném portrétu Karla Čapka (J. Abrhám), jež pod názvem Člověk proti zkáze (1989) natočil Štěpán Skalský. Mihla se i na tv. obrazovce (Psíčci lorda Carltona, 1970) a spolupracuje s plzeňským studiem Českého rozhlasu.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!