V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠVABÍK, Vladimír

Vladimír ŠVABÍK (* 21. 5. 1920 Kyjov, † 2. 3. 1992 Praha)  – herec. Se zkušeností ochotníka z Moravského Krumlova a Brna (královopolské divadlo Bratrství) nastoupil první angažmá roku 1949 v olomouckém divadle, které však po sezoně opustil. Na profesionální jeviště se vrátil v Uherském Hradišti (1954–57), tři sezony strávil v Kolíně a pak se připojil k souboru Stálé zájezdové scény Praha (1960–62). Poté byl hercem (od roku 1969 ředitelem) Severomoravského divadla v Šumperku, kde setrval až do penze (1981). Účinkování před kamerou si poprvé vyzkoušel v nevelké úloze ředitele učňovského internátu hornické mládeže v Kachlíkově celovečerní prvotině Červnové dny (1961). Filmování si zopakoval několik let poté v epizodce sluhy ve Vávrově historickém podobenství Kladivo na čarodějnice (1969). Až v 70. letech byl zván na natáčení pravidelněji jako představitel menších a epizodních rolí, mezi nimiž převažovaly postavy dělníků (Dvacátý devátý, 1974; Hřiště, 1975; Vítězný lid, 1977). Ve filmech různých žánrů a ideového zaměření si zahrál mj. horníka (Bitva o Hedviku, 1972), obžalovaného (Tobě hrana zvonit nebude, 1975), odborářského funkcionáře (Jezdec formule risk, 1973), předsedu školské komise (Profesoři za školou, 1975), zbrojnoše (Honza málem králem, 1977), hostinského (O moravské zemi, 1977), lékárníka (Kouzelné dobrodružství, 1982), dědu (Kluk za dvě pětky, 1983), referenta gumárenského závodu (Džusový román, 1984) a vtipkujícího vrátného stavebního úřadu (Jako jed, 1985). Příležitostně hrál i v televizi, např. v seriálu Slovácko sa nesúdí (1975, 1984).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!