V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

CIGÁNOVÁ, Zuzana

Zuzana CIGÁNOVÁ (* 23. 6. 1947 Bratislava)  – slovenská herečka; dcera malířky a botanické ilustrátorky Kataríny Cigánové (1922–2006) a sestra loutkového výtvarníka a animátora Petera Cigána (* 1945). Po maturitě na gymnáziu na Novohradské ulici se stala posluchačkou herectví na VŠMU. Ještě před ukončením studií (1970) byla členkou činohry Nové scény (1965–66). Od roku 1970 je nepřetržitě v angažmá v činohře Slovenského národního divadla v Bratislavě. Úlohy dívek a mladých dospívajících žen se na dlouho staly dominantním oborem jejího herectví. Pozoruhodné portréty složitých ženských charakterů vytvořila na jevišti v dílech ruských autorů (Šutra v Gorkého hře V předvečer, Líza ve Vojně a míru, Saša v Tolstého Živé mrtvole, Marie Grekovová v Čechovově Platonovovi, Cvetajevová v Měšťácích, Natalie ve Třech sestrách). Objektiv kamery na ní poprvé spočinul, když hrála titulní roli třináctileté studentky Katky v Lettrichově povídce Malá manekýnka z filmu Trinásťroční (1964). Dívčí hravostí a spontánním půvabem mladosti obdařila postavu děvčete od kolotoče Terezie Landové zvanou Terina, kterou okouzlila po boku J. Hanzlíka ve Vávrově poetické adaptaci Hrubínovy básně Romance pro křídlovku (1960). S českou kinematografií ji poutají ještě úlohy dcery vraha (R. Hrušínský) a milenky vyšetřovatele (J. Satoranský) z kriminálního příběhu D. Kleina Sázka na třináctku (1977), mladé vesnické lékařky z Kovářovy komedie Tím pádem (1979) a Komenského první manželky Magdaleny z Vávrovy životopisné fresky Putování Jana Amose (1983). Účinkovala téměř ve dvou stovkách tv. filmů a inscenací, kde se uplatnila zejména v postavách ze současnosti. V posledních letech se věnuje též literární činnosti; je autorkou prozaických knih Kúsok cesty okolo sveta (1991), Dopadne to dosť dobre, pes bude rád (1995), K+K alebo naša etuda (2004) a Šampanské, káva, pivo (2007).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!