V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠUVADOVÁ, Silvia

Silvia ŠUVADOVÁ (* 4. 4. 1973 Ružomberok)  – slovenská herečka. Po absolutoriu herectví na bratislavské VŠMU zůstala ve svobodném povolání a hostovala v řadě divadel: zejména v Divadle Astorka Korzo ’90, nitranském Divadle Andreje Bagara, zvolenském Divadle Jozefa Gregora Tajovského a činohře Slov. národního divadla. Moderovala, natáčela reklamy, hrála v tv. inscenacích a ve filmu, kde vytvořila hlavní ženskou postavu dívky Kamily v bláznivé tragikomedii debutujícího režiséra Štefana Semjana Na krásnom modrom Dunaji (1994). Svým typem zaujala českého režiséra J. Svěráka, který jí v Koljovi (1996) přidělil roli slovenské violoncellistky Blanky. Ta navštěvuje bývalého filharmonika Louku (Z. Svěrák) nejen za účelem zdokonalování hry na svůj nástroj, ale kromě milostných radovánek mu pomáhá navázat bližší kontakt s malým ruským chlapcem Koljou (Andrej Chalimon), o něhož se musí dočasně starat. Roku 2002 odjela do Los Angeles v USA, kde se snaží prosadit jako film. herečka (hrála už více menších rolí v amerických filmech i reklamách).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!