V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠUSTR, Miloš

Miloš ŠUSTR (* 1931)filmový herec. Objevil se pouze v několika filmech, a to zejména v průběhu 70. let a v malých epizodkách: soused (Poslední ples na rožnovské plovárně, 1974), lékař (Dvojí život v hotelu Pacifik, 1975), farář (Na samotě u lesa, 1976; Báječní muži s klikou, 1978), výměnkář (Paleta lásky, 1976) a příslušník VB (Já jsem stěna Smrti, 1978; Stíhán a podezřelý, 1978) a Jedličkovec v Hanibalově dětském snímku Neohlížej se, jde za námi kůň (1979). Poté spolu s I. Vyskočilem ztvárnili dva akademiky (Přátelé bermudského trojúhelníku, 1987) a zatím naposledy si ho vybral T. Vorel jako vrátného ubytovny ve svém rytmikálu Kouř (1990). Na obrazovce ho mohli diváci vidět v tv. filmu Nikola Šuhaj, loupežník (1977).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!